نخستین مرکز مشاوره،بازاریابی و اجاره سالن در ایران :

www.salonyar.com

WWW.SALONYAR.IR

WWW.TALARYAR.NET

باشگاه کارآفرینان بزرگ ایرانی :

 www.rahsms.com

مجموعه کتابهای کارآفرینان بزرگ ایرانی :

WWW.KARAFARINANEBOZORG.COM

WWW.ALI-HEIDARI.COM

sokhanran.netپیوندها