Buy cheap Viagra online

نام دوره
اصول و فنون سخنوری و فن بیان
کارگاه اعتماد به نفس فوق العاده
کارگاه قدرت نفوذ،فروشندگی و بازاریابی حرفه ای
کارگاه آداب و معاشرت اجتماعی
کارگاه اصول و فنون مذاکره و برند شخصیت
کارگاه روابط عمومی به شیوه حرفه ای ها
pejooheshدوره عملی اصول و فنون سخنوری و سخنرانی به شیوه حرفه ای ها